hr en de si
O nama

aRužica Radović dr.med.dent.

Slikanje3Diplomirala je na stomatološkom fakultetu u Zagrebu 1985. god. Do 1994. radila je u Domu zdravlja Ivanec i Varaždin. 1994. god. otvara privatnu stomatološku ordinaciju.Član je HKDM,HLZ,HDDI i HDEM.

Trajno se usavršava na domaćim i stranim kongresima i tečajevima na kojima kontinuirano prati najnovije trendove iz raznih područja stomatologije.

Vlatka Vajdić dentalni asistent

Slikanje2Radi kao dentalna asistentica u našoj ordinaciji od 2011.g.

Završila je srednju medicinsku školu i školu za dentalnog asistenta "Ambitio". Kontinuirano se usavršava na tečajevima za dentalne asistente (iTOP advanced, i.t.d.)

Lana Radović dr.med.dent.

lanaOd 25.04.2016. radi u svojoj ordinaciji:

Ord.dent.med. Lana Radović dr.med.dent.

Turčin, A.Šenoe 36, tel. 042 320 067.